Coraz krótsze majowe wpisy w pamiętniku Anny z Zamoyskich Sapieżyny. To ostatni wpis z maja 1833 r. Znów czytamy o egzekucjach, chociaż było zapowiedziane, że nie będzie ich więcej. Tym razem egzekucje odbywały się na terenie Lubelszczyzny.

Dnia 22 t.[ego] m.[iesiąca] powieszono z bandy powstańców w Lublinie, a dnia 24 [maja] [kolejnych] dwóch na granicy austriackiej. Pierwsi nazywają się Korczewski i Pleczkiewicz, drudzy Dawidowicz i Jakubowski. Józef Revini schywany został, ułaskawiony przez Księcia Paszkiewicza na kilka tysięcy pałek i do ciężkich robót. Umarł z tej łaski.