Piotr Antoni Czyż ( 1985 r.), historyk, archiwista, muzealnik. Rodowity włodawianin. Zainteresowania skupione wokół ziemiaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodu Zamoyskich z Włodawy i Różanki. Związany zawodowo z Muzeum Regionalnym w Siedlcach i oddziałem zamiejscowym w Dąbrowie, gdzie mieści się Muzeum Ziemiaństwa. Doktorant na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.